20.10.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá na projekt s názvom "Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v energetike regiónu Prešovského kraja". 

Zmluva o NFP

© 2014 - 2016 / All rights reserved / Energy Cluster of Presov Region

webdesign Webdesign, tvorba web stránok