20.10.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá na projekt s názvom "Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v energetike regiónu Prešovského kraja". 

Zmluva o NFP

© 2014 - 2016 / Všetky práva vyhradené / Energetický Klaster Prešovského Kraja

webdesign Webdesign, tvorba web stránok