Termovízia

Termografia – termografická diagnostika

Je jeden zo spôsobov bezkontaktného merania rozloženia teplôt na povrchu sledovaných objektov a umožňuje ich „ vidieť “ bez ohľadu, či sú osvetlené alebo nie viditeľným svetlom. Pomocou termografie sa zaznamenávajú obrazy v tepelnom ( infračervenom ) spektre a zobrazujú vo viditeľnom spektre, kde sa každej teplote priradí určitá farba.

Termovízne meranie predstavuje tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií, najmä: tepelné straty a zohľadnenie tepelných mostov, súčiniteľ prechodu tepla stien, otvorovej a podlahovej konštrukcie.

Termografické meranie v stavebnej termografií predstavuje:

 • Rozpoznanie nápadných tepelných mostov.
 • Hľadanie príčin vzniku plesní.
 • Kontrola priepustnosti stavby.
 • Kontrola kvality plnenia tepelnej izolácie.
 • Hľadanie únikov rozvodov vody – teplej a vykurovania.
 • Hľadanie príčin prieniku spodnej vody alebo vzlínajúcej pôdnej vlhkosti.
 • Rozpoznávanie a posudzovanie historických stavebných konštrukcií.
 • ...

Termografická kamera a detektor:

Čím je vyššie rozlíšenie detektora termografickej kamery, teda čím viac meracích bodov detektor má, tým je na termograme viac detailov a objekt sa jasnejšie zobrazuje. Čo najvyššie rozlíšenie termogramov je podstatné pre zobrazenie a vyhodnotenie aj najmenších štruktúr na meranom objekte. Termografické kamery na trhu sa líšia geometrickým rozlíšením v závislosti od použitých detektorov a optiky.

Termografická kamera a objektívy:

Vďaka použitiu niekoľkých objektívov je využitie termografických kamier flexibilnejšie a sú vhodné pre rozličné úlohy merania. Na trhu sú v ponuke termografické kamery, ktoré využívajú objektívy rozličnými zornými uhlami (FOV), napr. Teleobjektív so zorným uhlom 25° Štandardný objektív so zorným uhlom 30° Širokouhlý objektív so zorným uhlom 42° Pre meranie na vzdialených objektoch alebo pri presnej analýze aj malých štruktúr je výhodný teleobjektív.

Termografická kamera a panoramatický záber:

Priestorové obmedzenia ako sú steny, priľahlé budovy a ulice alebo bezpečnostné zóny priľahlých objektov môžu byť dôvodom, že nie je možné vykonať jednoducho záznam veľkého objektu do jediného termogramu. Na trhu sú termografické kamery, ktoré umožňujú vytvoriť panoramatický záber. Postačuje len zosnímať termogramy objektu v niekoľkých častiach a asistent panoramatického termogramu urobí za Vás jeden celkový termogram. S pomocou asistenta panorámy môžete nielen kontrolovať veľké objekty pri zachovaní všetkých detailov: je to rovnako veľmi efektívny nástroj pre Vašu každodennú prácu, pretože už viac nebudete musieť dlho prezerať samostatné termogramy veľkých objektov.

Termografická kamera a nastavenia:

Pre zaistenie komplexného vyhodnotenia je požadované, aby kamera mala aj digitálny fotoaparát a vhodný je aj zvukový záznam komentára. Zjednodušuje to neskoršiu identifikáciu meraní a uľahčuje prácu vy vypracovaní protokolov z meraní. Práve súčasné snímanie termogramu a fotografie sa dá efektívne využiť pri vyhodnocovaní snímok vo funkcii prelínania obrazov, napr. na trhu sú vyhodnocovacie programy s funkciou prelínania. Ďalšou praktickou funkciou termografických kamier je funkcia záznamu zvukového komentára pomocou praktickej zvukovej sady ( mikrofón a slúchadla), keď technik už nepotrebuje ani poznámkový blok.

Diagnostik termografie by mal mať vedomosti o obsluhe, prevádzke a obmedzeniach používanej kamery.

Pred každým meraním je potrebné nastaviť:

 • Emisivitu.
 • Merací rozsah teploty.
 • Zadať aj správnu reflektujúcu teplotu.
 • Relatívnu vlhkosť.
 • Teplotu okolia.
 • Teplotu rosného bodu.

Technik musí zvoliť správne miesto merania – dosiahnuť potrebný výrez meraného povrchu na displeji kamery ( často je výhodné robiť zábery zo susednej strechy alebo využiť manipulačnú plošinu pri záberoch exteriéru vysokých budov).

Termografické prehliadky pri únikoch

Pre úspešné zistenie únikov je potrebné odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Aké vedenie je netesné? (napr. únik vody z kúrenia, rozvodov studenej alebo teplej vody, na to je výhodné kontrolovať tlak pomocou tlakovej sondy).
 • Určenie miesta úniku pomocou termovíznej kamery na studenovodnom potrubí nie je možné. Tu musí technik použiť iné meracie princípy alebo potrubie provizórne napustiť teplou vodou ( vykurovacou alebo teplou úžitkovou).
 • Akým spôsobom asi uniká? (kvapky vody na podlahe, zvyšujúca sa vlhkosť v oblasti sokla, eventuálne výrazná spotreba vody, atď. )
 • Aké množstvo média uniká? (údaj v l/časovú jednotku)

© 2014 - 2016 / Všetky práva vyhradené / Energetický Klaster Prešovského Kraja

webdesign Webdesign, tvorba web stránok